– Hvis vi blir sjuke eller havner i karantene står distriktet uten veterinærtjeneste