Hvor lita kan underbuksa di bli på to måneder liksom? – Stringtruser regner vi som doping, men denne er innafor, ler Marte Yseth

God jordhelse gir gode avlinger, men hvordan er egentlig helsetilstanden? Nå graves det ned underbukser over hele landet for å ta tempen på jordhelsa.