Hvordan kan sentrum utvikles? Kommunen ønsker DIN mening

Tynset sentrum, illustrasjonsfoto

Tynset sentrum, illustrasjonsfoto Foto:

Alle som er interessert i og har meninger om Tynset sentrum er invitert til folkemøte onsdag 26. februar.

DEL

Tynset kommune inviterer til åpent møte om utvikling av sentrum i Tynset kommune. Møtet finner sted onsdag 26. februar ved Tynset rådhus. Alle som er interessert i og har synspynkter på utviklingen av Tynset sentrum er velkommen.

- Hvordan sentrum skal utformes og fungere er viktig både for beboere, næringsliv, gårdeiere, turister og Tynset kommune, skriver Tynset kommune i en pressemelding på sin hjemmeside.

- Det er viktig at alle disse partene får anledning til å påvirke utviklingen av sentrum og at alle parter og brukergrupper samarbeider for at utviklingen skal gå i ønsket retning.

Møtet arrangeres i forbindelse med BID-prosjektet som pågikk i perioden 2016-2018, hvor utvikling av Tynset sentrum ble diskutert. Ulike temaet ble tatt opp, derav utvikling av egen nettside for Tynset, ny skiltplan for sentrum, beplantning/belysning/forskjønning og videreutvikling av torget.

- Tynset kommune ønsker nå å ta tak i det som i BID-prosjekter ofte har fungert godt i andre tettsteder, der de ulike aktørene i et tettsted har gått sammen i et forpliktende samarbeid for utvikling av sitt felles område, heter det i pressemeldingen.

Kommunen foreslår videre å etablere en sentrumsforening med representanter fra alle aktører i Tynset sentrum, en strategi de tror gir et godt utgangspunkt for samarbeid for fremtidig sentrumsutvikling.

Artikkeltags