Helseundersøkelsen starter med at alle rørosinger mellom 18 år og 75 år får en SMS den 18. oktober. For de over 75 år vil invitasjonen komme pr. brev i posten. Den samme undersøkelsen vil også bli sendt ut til innbyggerne i Holtålen den samme uka.

Helseundersøkelsen HUNT er et forskningsprosjekt som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne og den startet i norddelen av Trøndelag. Over 140.000 trøndere har deltatt i HUNT gjennom fire innsamlingsrunder siden oppstarten i 1984.

Siste innsamlingsrunde i Nord-Trøndelag (HUNT4) varte til februar 2019. Nå i perioden 14–18 oktober 2019 blir alle innbyggere sør i Trøndelag invitert til å bli med.

Under en pressekonferanse på kommunehuset på Røros i september uttalte kommuneoverlege Anna Lajla Westerfjell Kalstad at HUNT var en gavepakke for Røros kommune. Siden resultatet vil kunne gi svar på hva som er helseutfordringene i kommunen og at tjenestene kan rustes etter behov.

Helseundersøkelsen kartlegger innbyggernes helse. Noe av det man blir spurt om i undersøkelsen er skade, funksjon, psykisk helse, fysiske plager, sykdommer, medisinbruk, levevaner, alkoholforbruk, mosjon, skjermvaner og hjelpemidler.

Resultatet av undersøkelsen vil bli offentlig på nyåret som en statistikk. Undersøkelsen skal ivaretar personvernet.