– Hyppige værhendelser gjør det svært vanskelig å opprettholde normal standard på fylkesvei 30

Av

Fylkespolitiker Bjørn Salvesen sier han er redd liv kan gå tapt, hvis dagens vedlikehold og vegstandard ved fv. 30 forblir uendret.