Hytteeier på Savalen spør om kommunen vil organisere og betale for vakthold. Dette svarer rådmannen

En hytteeier har henvendt seg til Tynset kommune med flere spørsmål om restriksjoner på bruk av hytta på Savalen.