Det er lite igjen av det opprinnelige seterhuset fra 1600-tallet. Nå vil eierne bygge i to etasjer på Høstdalen

Fylkesmannen er tvil, fylkeskommunen anbefaler det ikke, men rådmannen vil si ja.