Anbefaler kommunene å lage planer for stier og løyper

HUMMELFJELL: Hummelfjell i Os er ett av mange hytteområder i Fjellregionen.

HUMMELFJELL: Hummelfjell i Os er ett av mange hytteområder i Fjellregionen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Gode planer for stier og løyper er én av anbefalingene kommunene i Fjellregionen får i kjølvannet av hytteundersøkelsen som er gjennomført.

DEL

– Satser kommunen på utvikling i hyttemarkedet og destinasjonsutvikling, bør en slik plan prioriteres. Godt utbygde stier og løyper øker attraktiviteten i kommunens hyttemarked, konkluderer Bjørn Frydenborg i rapporten som nylig er lagt fram.

Han legger til at en god plan vil dempe mulige konflikter og regulere bruken av naturområder på en bedre måte.

Anbefalingen til kommunene går blant annet på å legge til rette for et godt og variert tilbud av stier, løyper og områder for vinterlek – gjerne i tettstedsnære områder, nær skoler og barnehager og hytteområder.

Flerfunksjonelle traseer er trukket fram, og gjerne med tilrettelegging med fast dekke – universelt utformet på egnede partier. Også her er det de tettstedsnære områdene som er pekt på.

Sammenhengende løypenett over flere kommuner, skiløyper med minst mulig kryssing av veg og ferdselsårer, sykkelturer av variert lengde og enhetlig merking og skilting er noen av de andre punktene.

Hyttefakta: Flest hytter i Røros

Røros er den største hyttekommunen i Fjellregionen.  Over 1000 flere hytter har det blitt i Røros de siste 15 årene. Oversikten viser antall hytter i 2015, med antallet i år 2000 i parentes.

 • Røros: 3228 (2219)
 • Rendalen: 2563 (2120)
 • Tynset: 1828 (1692)
 • Holtålen: 1101 (914)
 • Os: 1075 (943)
 • Alvdal: 739 (775)
 • Tolga: 701 (495)
 • Folldal: 520 (540)

– Den enkelte kommune bør invitere idrettslag, turlag og løypeforeninger til å drøfte forslaget om en kommunedelplan for stier og løyper, råder Frydenborg.

Han anbefaler også en løypenemnd med representanter fra tur- og løypeforening og idrettslag som styringsgruppe. Barn og unge, folkehelsekoordinator, hytteforeninger og reiseliv kan være med i en referansegruppe.

– Hensikten med å opprette referansegruppe er å sikre lokal forankring, og at særlig berørte interesser blir ivaretatt i planarbeidet, heter det i rapporten.

Hyttefakta: Så ofte er folk på hytta

Hyttene i Røros mest brukt. 56,2 døgn i året tilbringer folk på hytta si i Røros.

Slik ser det ut for de øvrige kommunene:

 • Folldal: 52,9 bruksdøgn
 • Holtålen: 49,6 bruksdøgn
 • Tynset: 44,2 bruksdøgn
 • Alvdal: 43,9 bruksdøgn
 • Os: 42,4 bruksdøgn
 • Tolga: 42,3 bruksdøgn
 • Rendalen: 43,1 bruksdøgn

Fakta om prosjektet

Strategisk næringsenhet i regionrådet har gjennomført prosjektet «Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboliger i sentrum».

AU i regionrådet har vært styringsgruppe for prosjektet, mens regional næringssjef Bjørn Frydenborg har vært prosjektleder. Prosjektet har fått penger fra Hedmark fylkeskommune. Arbeidet startet med en hytteundersøkelse i alle kommunene høsten 2015.

Hytteundersøkelsen ble gjennomført med bistand fra Nasjonalparken Næringshage.

Ringvirkninger

Hytteturismen i Fjellregionen betyr ifølge undersøkelsen 375 lokale arbeidsplasser, pluss 220-246 årsverk i bygg- og anleggsnøringen i forbindelse med bygging av nye hytter.

1327 personer blant de spurte, sier at de kan tenke seg å bosette seg i kommunene.

28 prosent av hytteeierne sier de vil bruke hytta mer i framtida.

Over halvparten bruker hytta si gjennom hele året. Minst brukt er hyttene på helg om vinteren, og i jula.

Meget godt fornøyd

Hytteeierne er totalt sett meget godt fornøyd med å ha hytte i Fjellregionen, viser undersøkelsen.

Kommentarene går på at naturen og fjellområdene og fred og ro er viktig for bruken av hytta.

Mange er kritisk til eiendomsskatt og kommunale avgifter, og mener de får for lite igjen.

Noen mener at kommunen må legge til rette for høyere standard i hytteområdene – og sikter til veg, vann og kloakk.

Videre er det misnøye med fortetting i hytteområder.

Bedre og flere preparerte ski- og turløyper er noe hytteeierne ønsker seg.

Misnøye med fiber og nett

Hytteturister i samtlige kommuner oppgir fiber og internett som det de er mest misfornøyd med. Det er også en viss misnøye med mobildekningen i enkelte av kommunene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken