Fire grunneiere klargjør for 33 hyttetomter i Vola hyttefelt i Hodalen

Fire grunneiere i Hodalen er i ferd med å legge infrastruktur til 33 hyttetomter i Røstvika.