Slik gikk det med saken til hyttebyggeren i Tolga som vil ha tre hus i stedet for to

Formannskapet peker på at det ikke åpnes for tre bygninger på tomter i Røstvikteigen hyttefelt, men at det er åpnet for tre frittstående bygninger i kommuneplanens arealdel.