– På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale, opplyser Christian Elgaaen, i arrangementskomiteen for årets TV-aksjon på Røros.

I forhold til tidligere er innsamlingen strekt utover en lengre periode. De digitale bøssene åpner 5. oktober og det er mulig å samle inn penger helt fram til 1. november.

– Vi oppfordrer folk til å opprette en digital bøsse. Jeg gjorde det på to minutter på nettsiden, sier Harald Hauge.

En digital bøsse er en personlig innsamlings side på nett som opprettes når du registrerer deg som digital bøssebærer på www.blimed.no. Hver digitale bøsse har sin egen unike internettadresse på spleis.no, som er utvikler av tjenesten.

Hver bøsse blir registrert på kommunen til den som oppretter, så den tradisjonelle konkurransen mellom kommunene blir opprettholdt også i år.

Det er WWF som er tildelt årets aksjon, som har fått navnet «Et hav av muligheter». Aksjonen skal bidra til å bekjempe utfordringen med plastforurensning i havet – en av vår tids største trusler mot livet i havet og miljøet. Pengene går til fire land i Asia; Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia, hovedsakelig rettet mot søppelhåndtering og kildesortering.

Selve aksjonsdagen er 18. oktober. Den 16. oktober blir det gratis kirkekonsert i Røros kirke til støtte for innsamlingsaksjonen.

De digitale bøssene skal spres via sosiale medier, men Hauge tenker at han med sin bøsse kommer til å ta kontakt med folk på selve aksjonsdagen.

– Jeg tenker at jeg kommer til se for meg ei fysisk gate og ta kontakt med dem som bor der digitalt, forklarer Hauge.

De lokale bankene har sagt ja til å ta imot kontanter fra folk som ikke vil eller kan gi via de digitale bøssene.