Gå til sidens hovedinnhold

I dag: E6-stenging kan gi økt trafikk på fv. 30 over Røros

Vegtrafikksentralen Midt melder om stenging av E6 på strekningen Oppdal - Berkåk i dag.

Stavå Bru vil bli stengt ved flere tidspunkt i dag onsdag på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Tidspunktene

Stengetidspunktene blir fra kl.10:00 til 11:00, fra 13:00 til 14:00 og fra 18:00 til 19:00.

Vegrafikksentralen Midt har derfor sendt ut følgende melding: Anbefalt omkjøring via Rv 3 og Fv 30, via Tynset og Røros.

Hele sommer

Trafikkavviklingen over Stavåbrua på E6 i Rennebu i Trøndelag har skapt trafikkproblemer i sommer.

Kun ett kjørefelt har vært åpent for trafikk over Stavåbrua, på grunn av skader på konstruksjonen og redusert bæreevne. Stavåbrua ligger på E6 nord for krysset mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg og sør for Berkåk.

Trafikanter har i hele sommer måtte påregne ventetid.

Ny midlertidig bru

I sommer og høst har det vært jobbet med å sette opp en midlertidig bru med to kjørefelt som går parallelt med dagens bru over det 70 meter høye juvet.

E6-trafikken flyttes over på den nye brua i november i år.

Fram til da vil det være problemer med trafikkavviklingen og perioder med ventetid for trafikantene.

Kommentarer til denne saken