I dag er det 27 institusjonsplasser på Solsida. Fire skal bort

Alvdal skal erstatte noen av sykehjemsplassene med bemannede omsorgsboliger.