På grunn av pandemien er det kun tillatt med 600 sitteplasser, fordelt på annethvert sete. Det blir flere innganger og flere bevertingstelt slik at alle smittehensyn ivaretas.

- Det høres rart ut at vi trenger flere frivillige med færre publikummere, men det handler om å ivareta smittehensyn og vi tenker kohorter både med frivillige og for publikum, sier produksjonsleder Lise Krokan Kverneng.

Arrangørene er opptatt av å skape trygghet blant alle aktører og frivillige. Det som tidligere har vært kun én lavvo med servering, blir nå flere telt på området. Slik fordeles publikum på ulike salgsområder på det verna området teatret foregår.

- Vi er derfor på jakt etter frivillige som kan tenke seg minimum tre vakter i salgsteltet, slik at vi får flere vaktlag som kan jobbe sammen i en kohort, sier Kverneng.

De har også behov for vakter på og rundt spillplassen, og andre frivillige oppgaver, som servering til frivillige.

- Ta gjerne kontakt med oss i Elden slik at vi kan finne en oppgave som passer til deg i sommer, sier produksjonslederen.

Hele det kunstneriske teamet fra 2020 er med i oppsetningen i 2021, og det er regissør Catrine Telles tredje og siste oppsetning. Teatret ble i 2018 og 2019 Norges nest største og Trøndelags største utendørsteater. Musikkteatret har over 110 aktører på scenen og 200 andre frivillige bak scenen. Men i år trengs det altså flere frivillige.

- Elden vil være det første store arrangementet i gjenåpningstiden etter pandemien på Røros. Publikum higer etter kulturopplevelser og vi håper at du tar med deg venner og bekjente på denne store opplevelsen det er å være frivillig, sier daglig leder Siri Gellein.