I vinter forsvant skilt fra "Seterveien Alvdal-Røros". Skiltene vil de ha tilbake

Vil gjerne ha tilbake de gamle skiltene.