Ingen avklaring om vegvalg i helse og omsorg

SENTERPARTIPOLITIKERE I TYNSET: Solfrid Storli og Jan Kåre Moan.

SENTERPARTIPOLITIKERE I TYNSET: Solfrid Storli og Jan Kåre Moan. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Tida ble for knapp på oppløpet. Kommunestyret i Tynset utsatte saken om tjenestestruktur i helse og omsorg.

DEL

På tilhørerbenk satt mange av dem som har ledende stillinger i sektoren. De fikk ikke noe vedtak tirsdag kveld.

Bakgrunn for saken er at Tynset kommune skal spare åtte millioner kroner i helse- og omsorgssektoren. I desember 2018 bestemte kommunestyret at en sak skulle opp i kommunestyret senest 1. oktober 2019. På nettopp denne datoen sto saken på dagsorden.

Mandatet for arbeidet har vært å utrede den framtidige tjenestestrukturen til helse- og omsorgssektoren i Tynset, og si noe om hvilke tjenester som skal gis hvor, om bemanning, infrastruktur, kompetanse, investeringsbehov og annet.

Førstemann på talerstolen var Senterpartiets Jan Kåre Moan, som raskt poengterte at rapporten bare ga et tja-svar på det som var etterspurt.

– Vi ser en netto besparelse på 5,6 millioner kroner. Det mangler 2,4 millioner, kommenterte han, og sa at de pengene da må tas fra andre områder, som for eksempel skole.

Om frykt for represalier

Han tok også opp noe som har kommet fram i prosessen:

– Når vi registrerer at ansatte fremdeles svarer at de ikke kan si noe i frykt for represalier, er det grunn til å være skeptisk. Er det spøkelser i skapet?, undret Moan.

Helse- og omsorg: Investeringer opp mot 160 millioner kroner står på trappene

Hans partifelle Solfrid Storli stilte i likhet med Moan godt forberedt med et langt innlegg, og det var hun som foreslo å utsette saken. Da var det liten tid igjen av møtet for det avtroppende kommunestyret.

– Det er mye godt arbeid med rapporten, mente Storli, og skisserte et framtidsbilde med mye endringer, der andelen eldre øker og der de eldste ikke er like fysisk utslitte som de er i dag.

– Demensen blir også et større problem, kommenterte hun.

– Tid til en prat

Storli sa også at det kan være bruk for andre typer botilbud for flere grupper eldre framover, der det er nok med et rom og et stort nok bad.

– De trenger ikke kjøkkenkrok og store rom, de trenger personale som har tid til en prat, sa Storli.

Sp-representanten mente det er mange ubesvarte spørsmål, og at det ikke er riktig å sette i gang store investeringer før det ligger på bordet flere alternativer. Hennes utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Varaordfører Tone Hagen (Ap) var blant dem som framsnakket utsettelsen.

– Dette er en kjempeviktig sak. I stedet for å stresse gjennom dette, er det bra med utsettelse, mente varaordføreren.

Bredt arbeid

Undervegs i arbeidet har det vært i sving en arbeidsgruppe med folk fra ulike ledernivåer i sektoren, tillitsvalgte og hovedverneombud. Et firma var med og kjørte prosessen. Andre har vært tilknyttet arbeidet også. Helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen har ledet gruppa.

Det har vært runder med innspill, og det ble etter hvert arbeidet med fire scenarioer. Det ene er struktur og drift som i dag, det andre er en endring av lokaliseringen av tjenester, uten endring i tjenesteinndelingen, mens det tredje er ny lokalisering – kun korttidsplasser og hjemmetjenester. Det fjerde er en mellomting mellom scenario to og tre.

Halvvegs i arbeidet sa formannskapet at de ville at Enan på Kvikne skal fortsette å være tilrettelagte boliger med bemanning.

Arbeidet fortsatte med et justert scenario 4 som blant annet innebærer at plasser på Furumoen flyttes til Tjønnmosenter-området, at korttidsplasser i større grad skal brukes til avlastning, og at det må bygges 15 nye tilrettelagte boliger og 15 nye korttidsplasser. Kongsheim og dagens skjermet enhet er foreslått som tilrettelagte boliger.

Også Tjenesten for funksjonshemmede (TFF) har gjort analyser av sine behov og muligheter. Det foreslås å bygge 25 nye boenheter i nærheten av Litun senter.

– Vi må møte fremtiden med større eller nytt kjøkken

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken