Inger Lise (55) har sittet 30 år i rullestol. Tre studenter grublet på en idé

Kan man styre rullestolen med hodebevegelser? Ja, hvorfor ikke, tenkte tre NTNU-studenter.