Innen 2022 kan det bli nytt bygg her, og kanskje to bygg til

Felleskjøpets planer fra 2018 er ikke lagt døde. Det jobbes med prosjektering av nytt bygg ved anlegget på Tynset.