Et gratis skolemåltid hver dag til alle elever i den norske skolen kan være blant de viktigste tiltakene for folkehelse og sosial utjevning. Vil politikerne jobbe for å innføre skolematordning i kommunen vår?

Det er få steder sosiale forskjeller kommer tydeligere til syne enn blant matpakkene til elevene i den norske skolen. Dessverre er det slik at langt fra alle barn får med seg god og sunn skolemat hjemmefra. Rundt 10 % av barna i grunnskolen har ikke med seg matpakke i det hele tatt. I tillegg er det mange elever som ikke spiser frokost.

Dårlig eller manglende mat gir uro og lav energi i klassen. Over halvparten av lærerne i grunnskolen opplever daglig eller flere ganger i uken at elever er ukonsentrerte fordi de ikke har spist tilstrekkelig i løpet av skoledagen. Riktig mat kan bidra til at barna våre lærer mer og får de beste forutsetningene for å klare seg videre i livet. Dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for sosial utjevning. Å etablere gode matvaner tidlig, er også noe av det viktigste vi kan gjøre for folkehelsen. Dette er en fornuftig politikk som investerer i framtiden.

Mange kommuner begynner å få øynene opp for viktigheten av sunn mat for helse og læring. Likevel er det lite handling å spore på nasjonalt hold. I 2013 fjernet den blåblå regjeringen tilbudet om gratis frukt til alle skoler med ungdomstrinn, til tross for at forskning viste at ordningene hadde en utjevnende effekt. Etter dette har fruktspising i skolen hatt dramatisk nedgang.

Den manglende viljen til positive tiltak nasjonalt betyr at det er kommunepolitikerne som må ta de første stegene for forandring fram til Stortinget fatter nasjonale vedtak. Et økende antall kommuner tar ansvar for å skape et skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Noen får til å innføre måltider i grunnskolen, ofte i samarbeid med frivillige, næringslivet eller Nav. Fylkesmannen og fylkeskommunene i noen fylker har også satsinger på skolemat. Vega i Nordland innførte som første kommune gratis varm lunsj daglig fra høsten 2017. I Vinje har man hatt et gratis skolemåltid i 10 år allerede.

Erfaringene viser at det er mulig, men at det må prioriteres av politikerne i kommunen og fylket. For å sikre en bedre folkehelse og sosial utjevning i skolen, må det tas grep. Alle skolebarn bør få et godt skolemat-tilbud, og det må være gratis slik at ingen faller utenfor. Vi spør alle som stiller til valg i Os kommune: hva vil dere gjøre for å sikre dette?