Forslag til budsjett fra administrasjonen i Innlandet fylkeskommune gjør oss oppriktig oppgitte. Vi føler at det legges opp til omkamper og unødvendige kutt i ordninger og tjenester som vår region prioriterer. Det virker som om forslaget hverken er forankret i planer, tidligere vedtak og politiske føringer for hvordan vi i Innlandet skal rigge oss for framtiden. Skal vi virkelig bruke all vår energi på å sloss mot fylkeskommunen, som egentlig burde være vår viktigste medspiller?

Først vil vi uttrykke skuffelse over forslaget om å kutte ut 1,5 mill kroner til det Interkommunale politiske rådet for Nord-Østerdal fra 2024. Fylkeskommunen legger til grunn at disse rådene er de viktigste arenaer for regional utvikling, hvor de skal støtte oppunder regionenes strategiske planer og prioriteringer. Midlene er i stor grad låst opp i langsiktige forpliktelser, og for vår del kan nevnes støtte til utdanning av regional kjeveortoped, samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap, prosjektet Sammen om rett aktivitet til alle, rekrutteringsarrangementet Hematt, med mere.

Dersom disse midlene blir borte fra 2024, kan vi mer eller mindre sette en strek over fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Hva er vitsen med en partnerskapsavtale om den ikke betyr noe?

Tannhelse er en av fylkeskommunens viktige oppgaver, og det må gjelde alle mennesker i Innlandet fylke. Når det foreslås å legge ned Folldal Tannklinikk, uten engang en dialog for å finne en tilpasset løsning, vitner det om lettvint budsjettarbeid uten konsekvensanalyse. Det finnes gode løsninger som gir folk i Folldal et godt tilbud, samtidig som det kan forsvares økonomisk.

For noen uker siden ble det gjort et vedtak i fylkeskommunen i saken Strategi for fleksibel og desentralisert høyere utdanning i Innlandet: «Gjennom statstilskuddet til fylkeskommunens virksomhet innen desentralisert høyere utdanning skal fylkeskommunen bidra til grunnfinansiering av aktiviteten i høgskolesentrene.»

Dette gjenspeiles ikke i budsjettet, og vi stusser på hvorfor politiske vedtak ikke har noen verdi for administrasjonen. Studie- og høyskolesentrene på Tynset og Kongsvinger bør nå få denne etterlengtede grunnfinansieringen fra fylkeskommunen.

Fylkeskommunen foreslår også å legge ned Teater i Fjellregionen fra 2024, og tilsvarende for Glåmdalsregionen. Teater i Fjellregionen har hatt en helt sentral rolle i utviklingen av det rike kulturlivet som i dag finnes i Nord-Østerdals kommunene, og de siste par årene har de engasjert 600 aktører, av de 80 % barn og unge. De har bidratt i 25 ulike produksjoner rundt omkring i regionens seks kommuner, og rundt 4000 publikummere har sett oppsettingene.

Rollen dette teateret har for profesjonalisering og engasjering av frivilligheten, og ikke minst inkludering og mestring, er meget viktig. Da blir en matt av at fylkeskommunens administrasjon legger inn et smålig kutt av de knappe 1,6 millionene som fylket bidrar med i dag.

Det bebudes en større gjennomgang av videregående opplæring og linjetilbudene fra administrasjonen i Innlandet fylkeskommune. Selvsagt må en se på framtidige løsninger og besparelser i denne sektoren også; jfr. tidligere diskusjoner og vedtak om bl.a. normtallsmodellen.

Av erfaring frykter vi en sentralisering og manglende forståelse for regionale tilpassede løsninger. Vi oppfordrer til å gå tidlig i dialog med regionene om hvordan vi kan få til tilbud tilpasset regionale behov hos det private og for offentlige virksomheter. I forlengelsen av dette blir det for oss uforståelig at lærlingetilskuddet foreslås tatt ut.

Vi ber om at fylkeskommunens administrasjon og politikere ser helheten på en best mulig måte og hører på regionenes innspill. Nå virker det å være stor avstand mellom fylkets administrasjon og politisk nivå, og dette skaper usikkerhet og mangel på forutsigbarhet for regionene. Og det er jo nettopp alle regionene og innbyggerne i Innlandet fylkeskommunen er satt til å tjene. Eller?