Merete Myhre Moen ble historisk

Tynsetordføreren ble første leder for det nye KS Innlandet