Innspill til høring - rapport "Oppvekst - struktur, kompetanse og ressurser"

Av

- Kommunedirektøren sender med dette et indirekte forvarsel om magrere tider for rørossamfunnet, som rammer mer enn bare skolesektoren. Befolkningsstrukturen i Røros kommune går raskt mot en mer infertil periode.