Innspill til kommende NTP er klar. Dette er hva politikerne i Innlandet prioriterer