Sjukepleier Kaisa Svergja Rustad sitter i hukommelsesteamet på Tolga. Der jobber de for å gjøre hverdagen enklere for de berørte av demens.

Tolga har tidligere inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om å være et demenssamfunn. Det innebærer at kommunen tilrettelegger for at de berørte møtes med respekt, forståelse og støtte.

Førstkommende torsdag arrangeres det i den anledning et foredrag for privatpersoner og bedrifter, hvor de blir informert om nettopp det. Dette skjer i Tolga kulturhus - Vidarheim.

– Demens har vært et tabubelagt tema. Det er veldig viktig å rette fokus mot sykdommen både for å forebygge, men også for å skape mer åpenhet rundt det, forteller Svergja.

– Det er en diagnose som stadig flere rammes av, noe som gjør foredraget aktuelt for både eldre og yngre. Det er lagt til rette for at alle skal ha utbytte av det.