Itj sikkert du kjem på hell tå

Av

Det e itj enkelt å rese med Rørosbanen. Itj berre e toga nærast førr museumsgjenstanda å rekne, men no vil dæm itj stoppe der det e stasjona hell. Du må passe på å varsle konduktøren ker du ska tå hen førr å vårrå sikker.