Ivar har ukependlet fra Funäsdalen i over 20 år. Nye regler skapte forvirring for bedriften på Røros