Ivar har ukependlet fra Funäsdalen i over 20 år. Nye regler skapte forvirring for bedriften på Røros

Arbeidstakere som pendler regelmessig til Røros fra Jämtland blir ikke berørt av eventuelle innskjerpende regler anbefalt av fra FHI, selv om det ved første øyekast kan se slik ut.