– Det er ikke så mange som står i kø for slike verv, og Glåmos er et lite lokalsamfunn sånn sett. Vi har unger som er og vil fortsette å engasjere seg i idretten, så før eller senere vil det bli din tur, og da tenkte jeg det var spennende å bare ta det med en gang. Vi må prøve å dele på vervene i de forskjellige lagene, sier Jan Ove Modell.

Lederen velges for et år om gangen, men man velges til styret for tre år. Modell tar over vervet etter Hilde Silderen som satt i fire år, da de ikke fant noen arvtaker etter tre år.

Sto mellom Røros og Namdalseid

I 2016 kom eibyggen flyttende til Røros sammen med samboeren til Bekkosen. Modell vokste opp i Namdalseid og tok fagbrev i industrimekaniker på Steinkjer. Deretter var han i førstegangstjeneste på Rena, hvor han ble ei god stund.

– Jeg fikk tilbud om å fortsette der. Der var jeg fram til 2016, så i 14 år.

Underveis traff han rørosingen Marte Bekkos, og de to skulle etter hvert velge hvor de ville bo.

– Det sto mellom hennes hjemplass og min, og da endte vi opp her. Vi har bodd ganske lenge på Elverum, og vi har omgangskrets flere steder. Hvis vi valgte Røros, så havnet vi litt midt imellom, sier Modell.

Bredt tilbud for barn

I dag jobber han hos Røros Produkter, og de har to barn sammen på fem og åtte år. De er begge medlemmer i Glåmos IL.

– Det er den eldste som har vært aktiv så langt med kampsport og ski foreløpig.

Glåmos IL kan tilby både ski, fotball, håndball, trim, diskgolf og kampsporten Hapchidado. Diskgolfen er populær og har stor aktivitet, og skigruppa har også en god del deltakere på arrangementene.

Litt få barn i riktig alder

Modell er opptatt av at idrettslaget skal ha et tilbud som unger kan benytte seg av.

– Største utfordringa nå er kanskje at det er litt lite aktivitet, og det henger sammen med at det er litt få unger i den mellomalderen. Mange på fotball og håndball er så gamle at de har begynt å dra til Røros for å kunne stille lag og slikt.

Det er derfor lite aktivitet i fotball- og håndballgruppa, men det er startet opp et tilbud for første-, andre- og tredjeklassinger som har lyst til å treffes og spille litt fotball.

Ikke noen problemer med frivilligheten

Mens Røros IL har skissert utfordringer med å få folk til å være frivillige etter pandemien, er ikke det noe Modell har merket på Glåmos.

– Det inntrykket har jeg ikke på Glåmos, men jeg vet ikke hvordan det var før pandemien, for da var ingen av ungene med aktivt. Men på det som har foregått i vinter virker det som det har vært ganske greit. På diskgolfen meldes det også at det er mange som bidrar med dugnadsinnsats, sier Modell.