Styret i AtB har besluttet at Janne Sollie fratrer sin stilling som administrerende direktør i selskapet fra 1. april 2022. Sollie har ledet selskapet i over 8 år, siden høsten 2013. Det opplyser selskapet i en pressemelding.

- Det har vært en positiv utvikling både i AtB og i kollektivtilbudet i Trøndelag i perioden Janne Sollie har vært administrerende direktør. Selskapet driftes godt, og styret er godt fornøyd med jobben hun har gjort med å lede AtB gjennom ulike faser, så dette har ikke vært en lett avgjørelse for styret. Samtidig er det en tid for alt, og vi ønsker nå å gi stafettpinnen videre til en ny administrerende direktør, sier Per Axel Koch, styreleder i AtB.

- Det har vært spennende å være med å utvikle kollektivtilbudet i Trøndelag sammen med Trøndelag fylkeskommune, kommunene i Trøndelag, operatørene og leverandørene, samt styret og alle som jobber i AtB. Det har også vært utrolig motiverende å bidra til å utvikle AtB til et av landets ledende mobilitetsselskap, sier Janne Sollie, administrerende direktør i AtB.

Stillingen som administrerende direktør i AtB vil bli utlyst i løpet av februar/mars. Direktør for økonomi- og administrasjon i AtB, Grete Fuglem Tennås konstitueres i stillingen fra 1. april 2022.