Vi lever lengre enn noen gang, og mange klarer seg utmerket hjemme, når tjenestene man trenger er i nærheten. Så flott!

Og det vil bli stadig flere som vil trenge sentrumsnær bolig; Innlandet er nemlig det første fylket i Norge som får flere innbyggere over 65 år, enn ungdommer under 20 år.

I Alvdal viser en spørreundersøkelse at de eldre ønsker å bo sentrumsnært med kort avstand til det meste. Bo i egen bolig, være selvhjulpen så lenge som mulig og få hjelp når de trenger det.

De eldre er en viktig ressurs, og vi som politikere må vise at vi verdsetter denne ressursen.

Det minste vi kan gjøre er å lytte til hvordan eldre og omsorgstrengende ønsker sin alderdom! Men i Alvdal vil man åpenbart ikke ta hensyn til de eldres ønsker. Her skal omsorgsboliger under «samme tak» som sykehjemmet. Der skal altså den enkelte stirre inn på sykehjemmet, som er stedet vi lengst mulig vil holde oss unna.

I tillegg er en plassering av omsorgsboliger her langt fra sentrumsnære funksjoner, noe som vil kreve mer hjelp til beboerne for at de skal kunne komme seg dit de trenger i sentrum

Høyre ønsker ikke å bygge slike boliger i tilknytning til Solsida omsorgsheim. Vi lytter til de eldre, og vil gjøre alt vi kan for at mange kan bo hjemme så lenge de ønsker og kan!

Alvdals politikere har i 2022 brukt 34 millioner for å bygge 8 nye bad på det gamle sykehjemmet. Til sammenligning kunne vi anslagsvis fått 20 omsorgsboliger i Kvernbekkdalen for samme summen.

OVF (Opplysningsvesenets fond) tilbyr Alvdal kommunen et boligprosjekt i Kvernbekkdalen på et sølvfat.

Frivilligsentralen i Alvdal er plassert sentralt i Kvernbekkdalen og er et populært møtested for både gammel og ung. OVF har presentert for Alvdal Kommune muligheten for å kunne bygge omsorgsboliger i samme område som Frivilligsentralen.

Disse boligene kan private med vedtak om heldøgns omsorg kjøpe til en gunstig inngangspris, men også kommunen kjøpe for utleie til de som ikke har mulighet til å eie selv.

De sentrumsnære boligene vil være for mennesker med vedtak om heldøgns omsorg. Ved å bo sentrumsnært i egen bolig i nærheten av aktiviteter som gir påfyll både psykisk og fysisk vil man kunne utsette behovet for en sykehjemsplass og i beste fall ikke få bruk for en.

Dette vil være en viktig faktor i reformen «Leve hele livet» og samtidig spare kommunen for store investeringer på sykehjemsplasser.

Hva venter vi på?

La den eldre garde få det de fortjener, en bolig vakkert beliggende i Alvdal sentrum hvor en føler seg som en del av det yrende livet sammen med både unge og eldre i vakkert samspill.

OVF er en stor statlig grunneier. De jobber aktivt med eiendomsutvikling i samarbeid med kommuner og næringsliv, gjennom sitt heleide datterselskap Clemens eiendom. I større byer som Bodø og Harstad utvikles hele kvartaler i samarbeid med lokalt næringsliv og kommunene. I Alstadhaug stikkes spaden i jorda over nyttår for det første bygg med omsorgsboliger, som gir folk mulighet for å bo hjemme så lenge som mulig.