Jeger kom med bekymringsmelding for å unngå dyretragedier - svaret fikk han til å reagere

En jeger varslet Mattilsynet om piggtrådgjerder på utmark som er til fare for dyr og folk. Responsen får han til å reagere, men Mattilsynet kjenner seg ikke igjen i kritikken.