Jens Christian mistet 30 sauer på et døgn til ulv i 2017. Nå er det gitt fellingstillatelse på bjørn etter funn av to sauekadaver

– En blir rådløs og motløs. Jeg er redd dette er et tapt slag, sier Jens Christian Bjøntegård.