Tillitsvalgte reagerer: – De ansatte på jernbanen blir kasteballer!

Tillitsvalgte i offentlig sektor er sterkt kritisk til omorganiseringen på jernbanen og opprettelsen av det nye selskapet Spordrift AS.