Venter på avgjørelse om lisenskvote på jerv – to dager før jaktstart

LEDER I ROVVILTNEMNDA: Arnfinn Nergård fra Os er leder i rovviltnemnda i Hedmark.

LEDER I ROVVILTNEMNDA: Arnfinn Nergård fra Os er leder i rovviltnemnda i Hedmark. Foto:

To dager før lisensjaktas start ligger klagebehandlingen av årets lisenskvote for jerv fremdeles hos Klima- og miljødepartementet.

DEL

Rovviltnemndleder Arnfinn Nergård i Hedmark var fredag formiddag spent på hva klagebehandlingen ender med, og om det blir jervefelling innenfor ulvesonen.

Utpå dagen fredag ble vedtaket i departementet kjent: Jervekvoten blir som rovviltnemnda vedtok

– Jeg frykter at dersom klima- og miljøminister Vidar Helgesen velger å ikke åpne for lisensfelling av jerv innenfor ulvesonen, med manglende skadepotensial som argument, kan det samme skje med ulven. Hva som skjer med jerv innenfor ulvesonen, er slik jeg oppfatter det også retningsgivende for hva som skjer med ulv innenfor sonen, utdyper Nergård.

Nemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold gikk for felling av tre ulveflokker i etablerte revir. Også dette skal behandles hos departementet.

– Den siste tida har det vært veldig fokus på at felling skal være skademotivert. Men lisensjakta skal også være bestandsregulerende, og da må det være lov å felle også innenfor sonen, mener nemndlederen.

– Nå er vi på fredag formiddag, siste virkedag før lisensjakta skal starte, og det har ikke kommet noe svar på klagebehandlingen. Jeg tror jeg vi ta i såpass at jeg sier det er en hån mot dem som skal utføre jakta, kommenterer Nergård.

Rovviltnemnda i Hedmark vedtok en kvote på 14 jerver i forbindelse med kommende sesongs lisensfelling.

Lisensperioden starter søndag 10. september og varer til 15. februar neste år.

Nemnda i Hedmark ønsker også felling innenfor ulvesonen. Sekretariatet hadde foreslått en kvote på ti dyr, og ingen jakt innenfor sonen.

Av de 14 jervene som tillates felt, kan 11 felles i det som er prioritert beiteområde. Det meste av Nord-Østerdalen ligger i denne sonen – den grønne sonen. Av de 11 kan maks seks være hunndyr. Av kvoten på 11 kan tre dyr felles innenfor det som er blått område utenfor ulvesonen. Blått område er yngleområde for rovvilt, men det er også viktige beiteområder i denne sonen. Av de tre som kan felles her, kan maks to være hunndyr.

Inne i ulvesonen vil nemnda at det skal felles tre jerver, hvorav to kan være hunndyr.

Det var nemndas nestleder Reidar Åsgård fra Engerdal som fremmet forslaget, som var et omforent forslag hele nemnda står bak.

– Vi ønsker ikke noe ensidig rovdyrreservat i ulvesonen, sa Åsgård da han forklarte hvorfor han mener det må åpnes for jervefelling også inne i ulvesonen.

Da nemnda hadde saken til klagebehandling 14. august, oppretthold de sitt vedtak, og saken gikk til departementet for endelig avgjørelse.

Artikkeltags