DNA-analyser av hår, urin og jervemøkk er bakgrunnen for registreringen av de 699 jervene i Skandinavia forrige vinter. I et nyhetsbrev forteller Rovdata at innsamlingen av DNA-materialet har blitt viktig for overvåkingen av jerv. I Norge har det vært innsamling siden 2008, mens det i Sverige nå samles inn prøver fra stadig større deler av landet.

– Vi identifiserte 291 jerver på DNA i Norge vinteren 2017-2018, forteller Rovdata-genetiker Øystein Flagstad. han legger til at i Norge så man en nedgang på 22 individer fra vinteren før. I Sverige var det en oppgang på 57, til 439 individer.

Tallene som baserer seg på DNA-registreringer, er minimumstall for bestandsstørrelsen. I tillegg til DNA-analysene gjennomføres det hitellinger. Sist vinter og vår ble det påvist 57 jervekull i Norge, en oppgang på 17 fra året før.

Bestandsmålet i Norge er 39 ynglinger. Hedmark skal ha fem ynglinger. Her var det åtte både i 2016 og 2017, mens det i 2018 ble registrert 15 ynglinger. For Midt-Norges del, der Trøndelag og Møre og Romsdal inngår i rovviltregionen, er målet ti ynglinger. I 2016 ble det registrert 11, mens det gikk ned til sju i 2017. I 2018 var tallet imidlertid oppe på 17, noe som gir et snitt på 11,7 for de tre årene. Snittet for Hedmark er 10,3.