Jerv nummer fire på fire dager er felt i Hedmark, og nå får jegerne nye virkemidler

På få dager er den ene ekstrakvoten fylt under lisensjakta på jerv. Jervejakta i Hedmark er langt mer effektiv enn i resten av landet.

DEL

Rovviltnemnda kom 14.12 med en ekstrakvote på jerv etter at de 16 jervene i den opprinnelige kvoten var felt fra jaktstart og fram til 9. desember.

I beiteprioriterte områder som blant annet innbefatter Nord-Østerdalen kan det felles tre jerver til, og i ulvesonen kan det også felles tre.

På fire dager er det felt fire jerver i Hedmark, og 21. desember ble den tredje og siste jerven innenfor ulvesonen felt. Den ble skutt i Våler. Dermed er det stans i jakta her nå.

I beiteprioritert områder gjenstår to dyr. Lisensfellingsperioden for jerv startet 10. september og varer til 15. februar.

Naturvernforbundet ber om umiddelbar stans i jervejakta, og har klaget på ekstrakvoten i Hedmark

Jervejegerne i Hedmark har på få dager fylt halve ekstrakvoten

Rovviltnemnda økte jervekvoten i Hedmark enda mer


Bare halvparten blir felt

På landsbasis er det slik at ikke mer enn halvparten av lisenskvoten på jerv blir tatt ut gjennom lisensjakta (tall fra 2016-17). Derfor satte Klima- og miljødepartementet i gang en prøveordning for å effektivisere lisensfellingen av jerv, og dermed redusere behovet for ekstraordinære uttak. Det ble prøvd bruk av kunstig lys på åte, og elektronisk overvåking av fangstbås.

I en pressemelding forteller Miljødirektoratet at første del av prøveordningen er avsluttet nå, og at direktoratet åpner for å gjøre virkemidlene permanente.

– Vi finner ingen dyrevelferdsmessige eller andre negative sider ved å ta i bruk disse virkemidlene. Vi kan ikke påvise økt felling, men erfaringene fra jegerne tyder på at virkemidlene over tid kan vise seg å bidra til økt måloppnåelse i lisensfellingen, uttaler Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Lisensfelling av jerv er skademotivert felling for å hindre skader på husdyr og tamrein. Stortinget har bestemt at lisensfelling skal være hovedvirkemidlet for å regulere bestanden av jerv. Fellinga har ikke vært effektiv nok for å holde jervebestanden på det nivået stortinget har bestemt. På grunn av skadepotensialet har det vært behov for ekstraordinære uttak i form av blant annet hiuttak, en metode som ifølge direktoratet er kontroversiell og ressurskrevende.

Felte jerver i Hedmark 2018-19

Opprinnelig var kvoten på 16 dyr, og da det siste dyret var felt 9. desember, stanset jakta. Rovviltnemnda ga deretter en ekstrakvote på seks dyr. Slik har sesongens lisensjakt på jerv i Hedmark forløpt ifølge Miljødirektoratets Rovbase:

 • 22.9: Svartåsen i Hodalen i Tolga. Tispe på 10 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 7.10: Rognvorda i Stor-Elvdal. Hannjerv på 15 kg, voksen.
 • 9.10: Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen.
 • 14.10: Litlseteråsen i Engerdal. Hannjerv på 16 kg, 2,5 år eller eldre.
 • 25.10: Grønfjellet i Tynset. Hannjerv på 14,5 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 27.10: Vesletjønnvorda i Alvdal. Tispe på 8,4 kg, voksen.
 • 28.10: Horta i Stor-Elvdal. Hannjerv på 16,6 kg, voksen.
 • 11.11: Imsdalen i Stor-Elvdal. Hannjerv på 14,3 kg, voksen.
 • 15.11: Gaupskardet i Alvdal. Tispe på 11,2 kg, voksen.
 • 20.11: Rognvorda i Stor-Elvdal. Tispe på 11,1 kg, voksen.
 • 27.11: Lomnesvorda i Alvdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen
 • 28.11: Hobde i Tynset. Hannjerv på 13,2 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 2.12: Limåsen i Alvdal. Hannjerv på 14,3 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 4.12: Elgvasslien i Folldal. Hannjerv på 13 kg, alder usikker.
 • 4.12: Danseren i Ringsaker. Hannjerv på 13,9 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 9.12: Vest for Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,5 kg, voksen.
 • 18.12: Bakmyra i Åmot. Tispe på 9,2 kilo, alder 1 år.
 • 19.12: Jerv felt øst for Glåma i Åsnes kommune.
 • 20.12: Gammeldalen i Tynset. Hannjerv på 12,1 kg. Anslått til 0,5 år gammel.
 • 21.12: Jerv felt i Våler.
 • 23.12: Én jerv felt i Folldal og én i Engerdal. I Folldal var det en voksen hannjerv på 13,4 kg.Artikkeltags