Jervejegerne i Hedmark har på få dager fylt halve ekstrakvoten

Lisensjakta på jerv ble nylig gjenopptatt etter at rovviltnemnda ga en ekstrakvote. Nå er det felt nok en jerv i Tynset.

DEL

Torsdag 20. desember ble det på nytt felt jerv i Tynset. På tre dager er tre av de seks jervene på ekstrakvoten i Hedmark felt.

Etter fellinga i Tynset står det igjen to jerver å jakte på i de beiteprioriterte områdene i Hedmark, og én jerv innenfor ulvesonen.

Tidligere denne uka gjorde Fylkesmannen i Hedmark det kjent at kvoten for denne sesongens lisensfelling på jerv var utvidet. Rovviltnemnda bestemte seg 14. desember for å øke på med seks jerver til; tre i ulvesonen og tre i beiteprioriterte områder, der blant annet Nord-Østerdalen befinner seg.

Naturvernforbundet har klaget på avgjørelsen, og henvendt seg rett til klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) for å få stans i jakta i påvente av klagebehandlingen.

Naturvernforbundet ber om umiddelbar stans i jervejakta, og har klaget på ekstrakvoten i Hedmark

Rovviltnemnda økte jervekvoten i Hedmark enda mer

Rovviltnemnda møtes for å se på utvidelse av jervekvoten i Hedmark

Den opprinnelige kvoten var fastsatt av Klima- og miljødepartementet til 16 dyr. Rovviltnemnda ville opprinnelig felle 20, men ble overprøvd av departementet på det opprinnelige vedtaket. Nå er den totale kvoten oppe i 22, og 19 er altså felt. Lisensfellingsperioden for jerv varer fra 10. september til 15. februar.

Felte jerver i Hedmark 2018-19

Opprinnelig var kvoten på 16 dyr, og da det siste dyret var felt 9. desember, stanset jakta. Rovviltnemnda ga deretter en ekstrakvote på seks dyr. Slik har sesongens lisensjakt på jerv i Hedmark forløpt ifølge Miljødirektoratets Rovbase:

 • 22.9: Svartåsen i Hodalen i Tolga. Tispe på 10 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 7.10: Rognvorda i Stor-Elvdal. Hannjerv på 15 kg, voksen.
 • 9.10: Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen.
 • 14.10: Litlseteråsen i Engerdal. Hannjerv på 16 kg, 2,5 år eller eldre.
 • 25.10: Grønfjellet i Tynset. Hannjerv på 14,5 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 27.10: Vesletjønnvorda i Alvdal. Tispe på 8,4 kg, voksen.
 • 28.10: Horta i Stor-Elvdal. Hannjerv på 16,6 kg, voksen.
 • 11.11: Imsdalen i Stor-Elvdal. Hannjerv på 14,3 kg, voksen.
 • 15.11: Gaupskardet i Alvdal. Tispe på 11,2 kg, voksen.
 • 20.11: Rognvorda i Stor-Elvdal. Tispe på 11,1 kg, voksen.
 • 27.11: Lomnesvorda i Alvdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen
 • 28.11: Hobde i Tynset. Hannjerv på 13,2 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 2.12: Limåsen i Alvdal. Hannjerv på 14,3 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 4.12: Elgvasslien i Folldal. Hannjerv på 13 kg, alder usikker.
 • 4.12: Danseren i Ringsaker. Hannjerv på 13,9 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 9.12: Vest for Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,5 kg, voksen.
 • 18.12: Bakmyra i Åmot. Tispe på 9,2 kilo, alder 1 år.
 • 19.12: Jerv felt øst for Glåma i Åsnes kommune.
 • 20.12: Gammeldalen i Tynset. Hannjerv på 12,1 kg. Anslått til 0,5 år gammel.
 • 21.12: Jerv felt i Våler.
 • 23.12: Én jerv felt i Folldal og én i Engerdal. I Folldal var det en voksen hannjerv på 13,4 kg.Artikkeltags