Lisensjegerne fylte hele jervekvoten før jul i Hedmark

På siste jaktdag før julefreden senker seg i skog og fjell ble det felt to jerver til i Hedmark. Der med er også ekstrakvoten fylt.

DEL

Lille julaften ble det felt jerv både i Folldal og Engerdal, og det er med det felt skutt 22 jerver under sesongens lisensjakt på jerv i Hedmark.

Fellingsperioden startet 10. september, og varer til 15. februar. Allerede 9. desember var den opprinnelige kvoten på 16 fylt. Deretter ga rovviltnemnda en ekstrakvote på seks dyr; tre i beiteprioriterte områder og tre i ulvesonen. Tidligere denne uka var kvoten inne i sonen fylt, og med de to fellingene 23. desember er også ekstrakvoten i beiteprioriterte områder fylt.

Naturvernforbundet klagde på ekstrakvoten og ba klima- og miljøminister om at jervejakta umiddelbart måtte stanses. Nå er altså likevel alle dyrene felt. Naturvernforbundet ber om umiddelbar stans i jervejakta, og har klaget på ekstrakvoten i Hedmark

Rovviltnemnda økte jervekvoten i Hedmark enda mer

Jerv nummer fire på fire dager er felt i Hedmark, og nå får jegerne nye virkemidler


Felte jerver i Hedmark 2018-19

Opprinnelig var kvoten på 16 dyr, og da det siste dyret var felt 9. desember, stanset jakta. Rovviltnemnda ga deretter en ekstrakvote på seks dyr. Slik har sesongens lisensjakt på jerv i Hedmark forløpt ifølge Miljødirektoratets Rovbase:

 • 22.9: Svartåsen i Hodalen i Tolga. Tispe på 10 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 7.10: Rognvorda i Stor-Elvdal. Hannjerv på 15 kg, voksen.
 • 9.10: Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen.
 • 14.10: Litlseteråsen i Engerdal. Hannjerv på 16 kg, 2,5 år eller eldre.
 • 25.10: Grønfjellet i Tynset. Hannjerv på 14,5 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 27.10: Vesletjønnvorda i Alvdal. Tispe på 8,4 kg, voksen.
 • 28.10: Horta i Stor-Elvdal. Hannjerv på 16,6 kg, voksen.
 • 11.11: Imsdalen i Stor-Elvdal. Hannjerv på 14,3 kg, voksen.
 • 15.11: Gaupskardet i Alvdal. Tispe på 11,2 kg, voksen.
 • 20.11: Rognvorda i Stor-Elvdal. Tispe på 11,1 kg, voksen.
 • 27.11: Lomnesvorda i Alvdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen
 • 28.11: Hobde i Tynset. Hannjerv på 13,2 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 2.12: Limåsen i Alvdal. Hannjerv på 14,3 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 4.12: Elgvasslien i Folldal. Hannjerv på 13 kg, alder usikker.
 • 4.12: Danseren i Ringsaker. Hannjerv på 13,9 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 9.12: Vest for Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,5 kg, voksen.
 • 18.12: Bakmyra i Åmot. Tispe på 9,2 kilo, alder 1 år.
 • 19.12: Jerv felt øst for Glåma i Åsnes kommune.
 • 20.12: Gammeldalen i Tynset. Hannjerv på 12,1 kg. Anslått til 0,5 år gammel.
 • 21.12: Jerv felt i Våler.
 • 23.12: Én jerv felt i Folldal og én i Engerdal. I Folldal var det en voksen hannjerv på 13,4 kg.


Artikkeltags