Nå teller de jerven

Årets hitelling av jerv er i gang.

Årets hitelling av jerv er i gang. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er allerede funnet jerveynglinger i Hedmark.

DEL

Årets jervetelling er i gang. Statens Naturoppsyn legger inn resultater etter hvert som de gjør observasjoner av ynglinger. Så langt er det registrert to ynglinger i Hedmark, en i Trysil og en i Rendalen. Den første er en antatt yngling; den andre er dokumentert.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år. I mellomtida kan publikum følge jervetelleren på nettsidene hos Rovdata.

Oppsøker hi og ser etter valper

Rovdata opplyser i et nyhetsbrev at det er Statens naturoppsyn (SNO) som hver vår oppsøker kjente og nye hiplasser på søk etter valpekull, som er født samme vår. Jerven føder normalt valper i hiet rundt månedsskiftet februar-mars. Et tilsvarende registreringsarbeid utføres med samme metoder i Sverige av Länsstyrelsene.

– På denne måte kan vi slå sammen feltdata fra både Norge og Sverige, og få et helhetlig bilde av jervebestanden i Skandinavia, forklarer Jonas Kindberg, som leder Rovdata.

I nyhetsbrevet står det videre at ut fra antall registrerte jervekull beregner Rovdata hvor mange voksne individer som lever i den norske bestanden. Man anvender da kunnskap fra forskning på hvor mange jerver det er i en bestand ut fra antall tisper som føder valper.

350 voksne jerver i Norge i fjor

For å luke ut store årlige variasjoner i antall registrerte jervekull, brukes et treårig snitt for å gi et riktigere resultatet.

– I fjor ble den norske jervebestanden beregnet til å bestå av cirka 350 voksne individer, ut fra 50 registrerte jervekull, avslutter Kindberg.

Han oppfordrer alle som observerer flere jerver i lag om å melde fra til overvåkingen; enten direkte på telefon til SNO lokalt, eller via Skandobs på internett eller app.

Artikkeltags