Rovviltnemnda møtes for å se på utvidelse av jervekvoten i Hedmark

Sekretariatet mener bestanden tåler at det kan skytes fire jerver til i Hedmark i vinter. Da er kvoten tilbake der nemnda opprinnelig satte den.

DEL

Rovviltnemnda i Hedmark vedtok en lisenskvote på 20 jerver denne vinteren da de møttes i juni. Det kom klager på vedtaket, og Klima- og miljødepartementet justerte ned kvoten til 16. Dessuten begrenset departementet fellingsområdet til de beiteprioriterte områdene i Hedmark. Nemnda ønsket et mindre uttak av jerv også inne i ulvesonen.

Lisensfellingsperioden startet 10. september, og varer til 15. februar. 9. desember ble jervejakta i Hedmark stanset. Da var kvoten på 16 dyr fylt. Fredag 14. desember møtes rovviltnemnda i Brumunddal for å se på om kvoten skal utvides. Sekretariatet konkluderer med at jerv forårsaker betydelige skader på beitedyr, og sier at jerv over en lengre periode vært den største skadegjøreren på sau i Hedmark.

Om det felles fem jerver til, mener sekretariatet at det likevel er mulig å nå målet om fem ynglinger for jerv kommende år i Hedmark. I år var det 15 ynglinger, i fjor åtte, og det samme var tilfelle året før. Den estimerte jervebestanden i Hedmark er 64,7 i 2018.

I 2018 er det en kjent avgang på 24 dyr. Tre er det gjort hiuttak på, tre har ukjent dødsårsak, to er felt under skadefelling i beitesesongen, og 16 er felt under lisensfelling, går det fram av saksutredningen. Av de 16 lisensjervene, er 12 hanner. Av de totalt 24, er det sju tisper.

Den lave andelen hunnjerv som er felt tilsier ifølge sekretariatet at bestanden tåler et noe høyere uttak.

Det er for øvrig bare fire av de 15 ynglingene i Hedmark som er som er registrert i de beiteprioriterte områdene – og altså i det som er det vedtatte lisensfellingsområdet. Fellingsområdet er hele Os, Tolga, Tynset, Alvdal og Folldal, samt deler av Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal. Videre er hele Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommuner med, og også deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner, går det fram av informasjonen på nettsiden til Fylkesmannen i Hedmark.

Slik har sesongens lisensjakt på jerv i Hedmark forløpt:

 • 22.9: Svartåsen i Hodalen i Tolga. Tispe på 10 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 7.10: Rognvorda i Stor-Elvdal. Hannjerv på 15 kg, voksen.
 • 9.10: Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen.
 • 14.10: Litlseteråsen i Engerdal. Hannjerv på 16 kg, 2,5 år eller eldre.
 • 25.10: Grønfjellet i Tynset. Hannjerv på 14,5 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 27.10: Vesletjønnvorda i Alvdal. Tispe på 8,4 kg, voksen.
 • 28.10: Horta i Stor-Elvdal. Hannjerv på 16,6 kg, voksen.
 • 11.11: Imsdalen i Stor-Elvdal. Hannjerv på 14,3 kg, voksen.
 • 15.11: Gaupskardet i Alvdal. Tispe på 11,2 kg, voksen.
 • 20.11: Rognvorda i Stor-Elvdal. Tispe på 11,1 kg, voksen.
 • 27.11: Lomnesvorda i Alvdal. Hannjerv på 13,2 kg, voksen
 • 28.11: Hobde i Tynset. Hannjerv på 13,2 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 2.12: Limåsen i Alvdal. Hannjerv på 14,3 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 4.12: Elgvasslien i Folldal. Hannjerv på 13 kg, alder usikker.
 • 4.12: Danseren i Ringsaker. Hannjerv på 13,9 kg, 1,5 år eller eldre.
 • 9.12: Vest for Brennoddsetra i Engerdal. Hannjerv på 13,5 kg, voksen.

Lisensfelling

Jerv, bjørn og ulv: Reguleres gjennom lisensfelling. Målet med fellingen er å redusere skade på bufe og tamrein. Bestandene må være store nok til at det er forsvarlig å regulere bestanden gjennom lisensfelling. Hva er lisensfelling: Felling av et bestemt antall individer av en viltart (med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd b) og c). Det er krav om lisens gjennom Jegerregisteret for å delta i denne typen jakt).

Kilde: Fylkesmannen i Hedmarks nettside.


Artikkeltags