Jervekvoten blir som rovviltnemnda vedtok

JERVESPOR I SNØEN: Statens naturoppsyn står for sporing og yngleregistrering av jerv. Illustrasjonsfoto.

JERVESPOR I SNØEN: Statens naturoppsyn står for sporing og yngleregistrering av jerv. Illustrasjonsfoto. Foto:

14 jerver i kvoten, og jakt innenfor ulvesonen.

DEL

Det blir lisensfelling av jerv både i beiteprioriterte områder og i ulvesonen i Hedmark. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket fra rovviltnemnda i Hedmark, og Fylkesmannen i Hedmark kunngjorde fredag på sin nettside om kvotejakt og lisensfelling at kvoten blir 14 dyr:

  • Lisensfellingsområdet er delt i ulike soner i henhold til forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark. Inntil 14 jerver kan felles i Hedmark.
  • Inntil 11 dyr, hvorav maksimalt 6 hunndyr, kan felles i grønn sone. Av denne kvoten kan 3 dyr, hvorav maks 2 hunndyr, felles i blått område utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.
  • Innenfor ulvesona kan det felles 3 dyr, hvorav maksimalt 2 hunndyr.

Rovviltnemndleder Arnfinn Nergård ventet spent på avgjørelsen fredag, og sa at han gjerne kunne gå såpass langt som å si at det var en hån mot jegerne ikke å komme med en avgjørelse tidligere.

– Vi er på fredag formiddag, siste virkedag før lisensjakta skal starte 10. september, kommenterte han. Nergård var særlig spent på utfallet innenfor ulvesonen, og sa at det departementet velger å gjøre med jervekvote innenfor ulvesonen, etter hans mening vil være retningsgivende for hva som kan skje med lisensfelling av ulv innenfor sonen.

Nemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold gikk for felling av tre ulveflokker i etablerte revir. Også dette skal behandles hos departementet.

– Den siste tida har det vært veldig fokus på at felling skal være skademotivert. Men lisensjakta skal også være bestandsregulerende, og da må det være lov å felle også innenfor sonen, mener nemndlederen.

Da vedtaket i departementet ble kjent utpå dagen fredag, sa Nergård at å tillate lisensfelling av jerv innenfor ulvesona er interessant i forhold til vurdering av skadepotensial – både i år og i fjor.

Rovviltnemnda samlet seg om et omforent forslag i juni, og vedtaket var enstemmig.

– Vi ønsker ikke noe ensidig rovdyrreservat i ulvesonen, sa Åsgård da han forklarte hvorfor han mener det må åpnes for jervefelling også inne i ulvesonen.

Klagebehandlingen ble foretatt 14. august. Naturvernforbundet og WWF/Foreningen våre rovdyr hadde klaget på vedtaket. Begge ba om at kvoten måtte blir kraftig redusert, og WWF/Foreningen våre rovdyr skrev i sin klage at vedtaket bryter med prinsippet om at lisensjakt skal avverge skade, og at skadepotensialet er minimalt innenfor ulvesonen.

På regjeringens nettsider er det slått fast at isensfelling utført av vanlige jegere er hovedvirkemiddelet for bestandsregulering av jerv. I de tilfeller der lisensfellingskvotene ikke fylles, har Stortinget bestemt at staten så langt som mulig skal bidra til å ta ut restkvoten.

Stortinget har bestemt at det hvert år skal bli født 39 ungekull av jerv. Bestanden har de siste årene vært større enn det nasjonale bestandsmålet.

Hedmark har mål om fem ynglinger. Snittet de siste tre årene har ligget på 11.

Venter på avgjørelse om lisenskvote på jerv – to dager før jaktstart 

Artikkeltags