Jerv på ferde i Alvdal

SAU I SKODDA: Beitende sau ved Kvislåtjønna en sen augustdag for noen år tilbake.

SAU I SKODDA: Beitende sau ved Kvislåtjønna en sen augustdag for noen år tilbake. Foto:

Det har vært jerveskader i området til Kvislåtjønna beitelag i Alvdal.

DEL

Fylkesmannen i Hedmark ga nylig fellingstillatelse på en jerv i Alvdal etter at Statens naturoppsyn slo fast at jerv har gjort skade på sau i området til Kvislåtjønna beitelag.

Fylkesmannen betegner skadeomfanget som beskjedent, men skriver i fellingsvedtaket at det er potensial for mer skade.

– Det foreligger et vesentlig skadepotensial idet det går et stort antall sau på utmarksbeite i området hvor skadene har oppstått, skriver miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen.

Området ligger i grønn sone i forvaltningssammenheng i Hedmark, der beitedyra har prioritet.

Det er satt av inntil 50.000 kroner til fellingsforsøket, og ansvaret for gjennomføringen er tildelt Alvdal kommune. Tillatelsen varer til 4. september.

Fylkesmannens miljøvernavdeling har konkludert med at felling av jerven i Alvdal ikke vil påføre bestanden irreversibel skade.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) har beregnet at jervebestanden i Hedmark er på 64,7 dyr, pluss minus 13,3 dyr. På landsbasis er bestanden på 439, pluss minus 37 dyr. Det er registrert 55,7 ynglinger på landsbasis; målet er 39. I Hedmark er det mål om fem ynglinger, mens det fra 2014 til 2016 var et gjennomsnitt på 10,3 ynglinger i året.

Skadefelling av rovdyr

Skadefelling er aktuelt når rovvilt som bjørn, gaupe, ulv og jerv gjør skade på beitedyr.

I beitesesongen er det Fylkesmannen som gir en eventuell fellingstillatelse, etter at rovviltkontaktene fra Statens naturoppsyn har sett på skadde og drepte beitedyr og dokumentert skadeårsaken.

Det kan bare gis fellingstillatelse innenfor den kvoten og den områdeavgrensingen som er satt av en rovviltnemnd, eller av Miljødirektoratet.

Kommunens ansvar er å ha fellingslag på plass i forkant av hver beitesesong. Staten betaler godtgjørelse til mannskapene.

Artikkeltags