Nå teller SNO jerv igjen – og i Hedmark er det så langt funnet seks ynglinger

Jerv

Jerv Foto:

Nylig presenterte Rovdata årets jerveteller på nettet, og så langt er det registrert seks ynglinger i Hedmark.

DEL

Fem av ynglingene i Hedmark står med status som dokumenterte, mens én yngling er listet opp som antatt.

Ynglingene er registert mellom 31. mars og 6. april. Det er snakk om én i Engerdal, to i Rendalen, to i Stor-Elvdal og én på grensen mellom Åmot og Stor-Elvdal.

På landsbasis inneholder årets jerveteller så langt 11 ynglinger.

Det er feltmannskap fra Statens naturoppsyn som er ute og registrerer ynglingene. De holder hilokaliteter under oppsyn.

Rovdata forteller i et nyhetsbrev at Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer fra mars og utover våren og sommeren hiplasser hvor det tidligere er registrert at jerv har født valper. Det blir også lagt ned en betydelig innsats i å lete etter hiplasser i nye områder, hvor det ikke er kjente hiplasser fra før.

Jervebestanden i Norge blir overvåket ved å registrere hvor mange valpekull det blir født hvert år, og ved å analysere DNA fra innsamlede hår og ekskrementer fra jerv.

Rovdata oppfordrer publikum til å hjelpe til med å sende inn hår og skit de kommer over når de er ute i naturen.

Materialet blir gjenstand for DNA-analyser, og hvert år analyseres mellom 1200 og 1500 prøver. All død jerv blir det tatt vevsprøver av, og også her analyseres DNA. Slik kan en få svar på hvilket individ det er snakk om, og hvor det har beveget seg.

Det er et nasjonalt mål om 39 jerveynglinger i året i Norge. Hedmark skal ha fem ynglinger.

I 2017 ble det registrert til sammen 40 kull i Norge. Dette er en nedgang på ti kull fra 2016. Hedmark hadde åtte av de 40 kullene. Snittet for de siste tre årene er 9,7 ynglinger i Hedmark.

Midt-Norge, regionen der Trøndelag er med, har mål om ti, og hadde i 2017 sju ynglinger. Snittet for de tre siste årene her er ti.

Med 40 kull som grunnlag, er antall jerv i Norge beregnet til å være 324 i 2017.


Artikkeltags