Ny jerv felt under lisensjakt i Tynset i dag

Jerv

Jerv Foto:

DEL

En jerv ble skutt i Tynset i forbindelse med lisensfelling tirsdag..

Seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling opplyser til Retten at jerven ble felt i Gammeldalen. Det er allerede felt én jerv her under årets jakt, nærmere bestemt ved Knausen i slutten av oktober.

Det er nå tre dyr igjen på kvoten i grønn sone, der mesteparten av Nord-Østerdalen ligger. Grønt område er i forvaltningsplanen forbeholdt beitedyr. I Hedmark er årets lisenskvote på jerv 14 dyr. Fellingsperioden startet 10. september, og varer til 15. februar neste år.

Jervekvoten blir som rovviltnemnda vedtok

En kikk i Miljødirektoratets Rovbase på nett viser at det de siste ti årene er felt åtte jerver i Gammeldals-området i Tynset. De fleste er felt i forbindelse med lisensjakt, men det er også gjort vår-uttak i SNO-regi, som er oppført som skadefelling.

En samlet søk for hele tiårsperioden for kommunene Tolga, Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen viser 62 døde jerver. 11 av dem kan knyttes til Forollhogna og området rundt.

Artikkeltags