Jo Bjørner (46) velger geriljakriger og forteller fra nærmeste familie

Skulle Jo Bjørner strande på en øde øy, tar han aller helst med seg en geriljakriger og forteller av rang og får sikret både praktisk hjelp og tidtrøyte.