16 søkere til to stillinger ved landbruksavdelingen med arbeidssted i Os Kommune

Av

Det har kommet inn åtte søkere til et vikariat i helstilling som landbrukskonsulent og ni søkere til en heltidsstilling som skogbrukskonsulent.