Brænne mottar kulturprisen for betydningen han har hatt for ivaretakelsen av Røros som verdensarvsted gjennom sitt arbeid med fargeundersøkelser på store deler av bebyggelsen i Røros bergstad, og for hans utrettelige formidlingsarbeid om mange sider av Røros-historien.

Jon Brænne er født i 1945. Da Jon gikk på Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo ble han kjent med Sverre Ødegaard. Gjennom Sverre ble Jon også kjent med Røros. Den første jobben Jon deltok i var tilbakeføringen av Per Amundsagården fra Norsk Folkemuseum til Røros i årene 1969-1972. Han var da ansatt hos Riksantikvaren, som var hans arbeidsgiver i perioden 1968-1994. Fra 1994 og fram til 2012 var han ansatt i Norsk Institutt for kulturminneforskning, NIKU. Etter at han ble pensjonist har han drevet sitt eget firma, Vel Bevart! Gjennom hele denne perioden har han hatt svært mange oppdrag med malingsundersøkelser, fargesetting, utendørs og innendørs, hos huseiere på Røros. Det har skjedd på oppdrag fra Røros kommune og/eller Riksantikvaren. I tillegg han Jon utført oppdrag for Rørosmuseet.

Bildeserie

Fasaden på rådhuset er ferdig: Knut, Thomas og Magnus har vært med fra start til slutt

– Hans evner til kunnskapsformidling har til fulle kommet til sin rett i hans rolle som instruktør og historieforteller på Handverksdagene på Rørosmuseet. I 19 av de 21 årene Handverksdagene har gått av stabelen, har Jon vært kursholder her. Utenom Handverksdagene har han også holdt presentasjoner på arrangementer på Rørosmuseet i Rørosmartnan og på åpne håndverker- og huseiermøter i regi av Bygningsvernsenteret og Uthusprosjektet. Hans bøker «Dekorasjonsmaling» (Brænne 1998) og «Gamle trehus» (Brænne, Drange og Aanesen 1980) er blitt klassikere innenfor kulturminnevernet i Norge. Gjennom sitt lange og kontinuerlige virke på Røros i 50 år, har Jon vært en av de viktigste fagpersonene for fortellingen om Røros, for dokumentasjonen og kunnskapsoppbygging av bygningshistorien spesielt og om verdensarven generelt, skriver Røros kommune i en pressemelding.

Røros kommunes kulturpris kan deles ut til personer, lag eller foreninger som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Rørosbygdene kjent utover landet på det kulturelle plan.