Jon Sigurd (36) satte ord på det: «Vi mista faktisk ikke en flyktning. Vi mista en tynseting.»

Han gjorde seg noen tanker, Jon Sigurd Fagervik – om hvordan det er når vi ikke ser skogen for bare emojier.