Jøran (44) er en av sju søkere til lederstilling i helsetjenesten i Tynset

Fem kvinner og to menn har søkt på stillingen som tjenesteområdeleder for helsetjenesten i Tynset.