Gå til sidens hovedinnhold

Jordbruket i Tufsingdalen etterlyser en sterkere innsats fra myndighetene for å løse konflikten med rein på innmark

Rein på innmark i flere kommuner har vært en vanskelig og ressurskrevende situasjon for reindrifta. Jordbruket i Tufsingdalen presiserer at reinens opphold utenfor distriktets grenser er uholdbart og uakseptabelt, og spør hvorfor Statsforvalter i Trøndelag og Innlandet ikke engasjerer seg sterkere i saken.

For abonnenter