Jordbruksoppgjøret er i havn

Av
DEL

Regjeringen har nå kommet i havn med et jordbruksoppgjør i ekspressfart.

Partene var enige om at eksisterende ordninger skulle benyttes og antall tema måtte begrenses. Avtalen justerer på relativt få ordninger, og det er ikke gjennomført omfattende drøfting av virkemiddelapparatet. Arbeidet med å videreutvikle politikken er skjøvet til kommende oppgjør.

- Vi er i en helt spesiell situasjon med usikkerhet i store deler av norsk næringsliv og det har vært viktig å sikre forutsigbare rammer for norsk matproduksjon. Jeg vil berømme både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for stor ansvarlighet som nå har bidratt til en avtale som trygger matproduksjonen vår, sier stortingsrepresetant Guro Angell Gimse som også er Høyres landbrukspolitiske talsperson.

Forhandlingene er gjennomført uten at det er lagt fram krav og tilbud, som er det vanlige. Det ga situasjonen ikke mulighet for. Hovedavtalen åpner for det, og det er partene som avgjør framgangsmåten. Avtalepartene har fordelt en økning i bevilgningen til jordbruksavtalen på 350 mill. kroner i 2021.

- Det er spesielt viktig å dra fram den delen av avtalen som legger til rette for å øke produksjonen av varer vi ikke er selvforsynt med i dag som korn, poteter, frukt og grønt. Det viktigste vi gjør for matsikkerheten er at den kontinuerlige produksjonen styrkes. sier stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Høyre Guro Angell Gimse

- Avtalen har en tydelig distriktsprofil, blant annet styrkes fjellandbruket gjennom høyere tilskudd til utmarksbeite, noe som jeg er veldig glad for. Stimulering av utmarksbeiting er noe som støtter opp under verdiene vi har i Rørosdistriktet og legger dermed enda bedre til rette for våre lokalmatprodusenter, forteller gruppeleder for Røros Høyre, Rob Veldhuis

- Jeg er også glad for at klimainnsatsen forsterkes. Vi har et foroverlent jordbruk som siden avtalen med regjeringen om kutt i klimagassutslipp i fjor har vist at de tar klimautfordringen på alvor, avslutter Guro Angell Gimse

Artikkeltags